Megalakult Nagyvárad önkormányzati képviselőtestülete – nem lesz magyar alpolgármester


-A A+

Megalakult hétfőn a nagyváradi önkormányzati képviselőtestület, majd az alakuló ülés utánra összehívott azonnali ülésen a két alpolgármestert is megválasztották. 

Az alakuló ülésen Dumitru Ţiplea prefektus ismertette a testület megalakulásáról szóló határozatot, majd a himnusz elhangzása és egy közös, román nyelvű Miatyánk elhangzása után Ionel Vila jegyző elmondta: egyelőre 23 tanácstag mandátumát érvényesítette a bíróság, de a testület is így törvényesen működhet.

Hétfőn 19 nemzeti liberális párti, három RMDSZ-es – ők az „Isten engem úgy segéljen” formulával zárták az eskütételt – és egy szociáldemokrata párti tanácstag tette le az esküt, illetve Nagyvárad megválasztott új polgármestere, Florin Birta.

Florin Birta az eskütétel után köszönetet mondott Ilie Bolojan volt polgármester, és ígéretet tett arra, tovább viszi a terveit. Az új váradi polgármester azt is hangsúlyozta: minden váradi polgármester kíván lenni, nemzetiségtől, felekezettől vagy politikai hovatartozástól függetlenül. A hasznos javaslatokat, bárhonnan is érkeznek, szívesen fogadják, mondta a polgármester, aki az egészségügyet, az oktatást, az infrastruktúrát és a konnektivitást jelölte meg prioritásaként.

Az alakuló ülés után azonnali tanácsülést hívtak össze, ezen megszavazták az öt szakbizottság létrhozását is, azzal a kitétellel, hogy miután a hiányzó négy tanácstag is leteszi az esküt, ezeket kiegészítik majd.

Florin Birta polgármester előzetes bejelentéséhez híven Arina Moşt és Marcel Dragoşt javasolta alpolgármesternek, az RMDSZ-es Kádár Hunor pedig Szabó Józsefet. A titkos, urnás voksoláson Arina Moş 23, Marcel Dragoş 19, Szabó József négy szavazatot kapott, így a polgármester jelöltjeit választották meg a tisztségbe.

Florin Birta az is elmondta: a tervek szerint e hónap végén tartanak újabb ülést, akkor teszi le esküjét mandátumának igazolása után az egy-egy RMDSZ-es és liberális illetve két szociáldemokrata tanácstag.
EZT OLVASTA MÁR?

X