„Magával hozta a globális szemléletet, a nyitott lelkületet” – Kovács Gergely püspökké szentelésén jártunk


-A A+

Kovács Gergely püspökké szentelésén és érseki beiktatásán nagy számban jelentek meg az egyházi és világi elöljárók – megközelítőleg hatezer ember vett részt a szombaton tartott ceremónián. A szentmise főcelebránsa, Gianfranco Ravasi bíboros Kovács Gergely felszentelésekor kiemelte, a gyulafehérvári érsekség új főpásztora a globális látásmódot, a digitális kultúrába való beilleszkedés képességét és a nyitott lelkületet hordozza magában. Üzenetében az új érsek a közös erőt hangsúlyozta: híveit arra buzdította, „járjanak együtt”, támaszkodjanak bizalommal egymásra, és törekedjenek arra, hogy „megértsenek és megértessenek”.

Kovács Gergelyt, a Kultúra Pápai Tanácsának irodaigazgatóját Ferenc pápa 2019 decemberében nevezte ki Jakubinyi György érsek utódjává. (Fotó: Bodó Márta)Püspökké szentelése és érseki beiktatása megmozgatta az erdélyi és Kárpát-medencei híveket: ezresével zarándokoltak a templom előtti térre, ahol kivetítőkön követhették, miként zajlik új főpásztoruk érseki beiktatása és püspökké szentelése. A gyulafehérvári Szent Mihály római katolikus érseki székesegyház zsúfolásig telt: Kovács Gergelyt Gianfranco Ravasi bíboros, a nyugalmazott Jakubinyi György érsek és Miguel Maury Beundía érsek, bukaresti nuncius szentelte fel. A székesegyház sajtóirodájától megtudtuk, ennyi zarándok talán csak a főegyházmegye ezeréves jubileumán és Márton Áron püspök földi maradványainak a székesegyházba való felhozatalakor volt az ősi egyházi székhelyen. (Fotó: Bereczki Szilvia)Közel félszáz katolikus egyházi főméltóság rótta le tiszteletét Kovács Gergely előtt, aki Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepét választotta beiktatása időpontjául. A magyarországi és romániai püspöki kar képviselete egyaránt ellátogatott. A magyar és román kormány is magas szinten képviseltette magát. Helyi és megyei tanácsosok, parlamenti képviselők, diplomaták, felsőoktatási intézmények vezetői és különböző lovagrendek küldöttei is megjelentek a ceremónián, nem beszélve arról, hogy a Vatikánból is számos külföldi vendég érkezett. Az egyházi méltóságok közül összesen 42 püspök vett részt a szentelésen: köztük két bíboros, hét érsek, 21 püspök, 8 segédpüspök, 4 nyugdíjas püspök is megjelent. Az ökumenikus kapcsolatok jegyében az ortodox egyház és az erdélyi történelmi egyházak is képviseltették magukat. (Fotó: Bodó Márta)Jakubinyi György nyugalmazott érsek a szentmise elején olasz, magyar, román és német nyelven mutatta be az egyházmegyét és az új főpásztort. A ceremóniát vezető Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke magyar fordításban felolvasott beszédében azt hangsúlyozta, hogy Kovács Gergely több mint két évtizedes római szolgálata alatt megtapasztalta az egyház egyetemességét, megtapasztalta az új, digitális kultúrába való beilleszkedés szükségességét, és szülőföldjére hazatérve, magával hozza a globális látásmódot, a nyitott lelkületet. Hozzátette, mint vegyes házasságból származó gyermek, magával hozza az ökumenizmustól átitatott személyes élettörténetét is. (Fotó: Bodó Márta)Kovács Gergely 1968-ban, Kézdivásárhelyen született. Vegyes felekezetű családban nevelkedett, édesapja református, édesanyja katolikus hitű volt – édesapja után reformátusnak keresztelték. Tizenhat éves korában, szabad elhatározásából keresztelkedett át a katolikus vallásra. A Gyulafehérvári Főegyházmegye harmadik érseke, az 1011 éves egyházmegye 83., a második Gergely kereszt- és a második Kovács családnevet viselő főpásztora. Ő a 16. székely, és a római Collegium Germanicum et Hungaricum alumnusai közül a tizedik püspök. Édesanyja és két testvére, felsőháromszéki rokonai és szülővárosából valamikori osztálytársai is jelen voltak az ünnepségen. (Fotó: Bereczki Szilvia)A püspökszentelés ősi és szimbolikájában gazdag szertartásán a szentelendő bemutatatása után a pápai nuncius latinul és magyarul olvasta fel a kinevezésről szóló pápai bullát. Krizmával kente be a fejét, majd sorban átadta a szolgálathoz szükséges eszközöket: a gyűrűt, a hűség jelképét és a pápai süveget is fejére tette. Ezt követően a főszentelő szimbolikusan három helyszínre kalauzolta híveit: a keresztény hit eredetének földjére, az örök városba, Rómába és Gyulafehérvárra, a történelemmel és jelképekkel telített helyszínre. Hozzátette, Kovács Gergely Izajás próféta szavait választotta első olvasmánynak, ami annyit tesz, hogy ugyanazt a programot tűzte ki saját céljául is. (Fotó: Bodó Márta)Kovács Gergely megígérte és vállalta, hogy a szentlélek kegyelmével mindhalálig teljesíteni fogja azt a hivatást, amelyet rábíztak, szüntelenül hirdetni fogja Krisztus evangéliumát, valamint barátságosan és könyörülettel fordul a szegények felé. Emellett a másság elfogadását is hangoztatta, a ceremónia utáni sajtótájékoztatón pedig a párbeszédet nevezte meg a katolikus egyház égető problémájaként. Hozzátette, azért is hivatkozott Kányádi Sándor költeményére, mert a „megértés és megértetés” az egyház fő feladata is. (Fotó: Bereczki Szilvia)A ceremóniát követő sajtótájékoztatón vidáman és közvetlenül válaszolt a kérdésekre: elmondta, fél lábbal még mindig a Vatikánban él, hiszen több évtized munkáját nem tudta még teljes mértékben magával hozni. Arról is beszámolt, hogy továbbra is Jakubinyi  György látja el az örmény apostoli kormányzással járó feladatokat, és mindaddig őt illeti a kormányzóság, amíg a szentszék másként nem dönt. Kiemelte, számára az igazán nagy kihívás a katolikus egyházon belül a párbeszéd és az azzal járó odafigyelés, meghallgatás. Ha meghallgatjuk az embereket, akkor megérthetjük őket, magyarázta. Márton Áron nyomdokaiba lépni óriási felelősség és nagy kihívás számára: igazán közel került az elmúlt években Áron püspök úr lelkületéhez, lényéhez, azokhoz az értékekhez, amelyeket képviselt, emelte ki Kovács Gergely újonnan beiktatott érsek, felszentelt püspök. (Fotó: Bereczki Szilvia)