Szülőföldön magyarul: már igényelhetőek a támogatások


-A A+

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a Szülőföldön magyarul című programra vonatkozó felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a 2018/2019-es tanévre. Leadási határidő: március 22. – május 3.

Az oktatási-nevelési támogatás összege idén is 22 400 Ft (körülbelül 336 lej), a hallgatói támogatás összege pedig 2 800 Ft (körülbelül 42 lej).

Az igénylő adatlapon változás van

A program koordinátora az idei pályázat újdonságait is közölte a sajtóval. A szerkesztőségünkhöz is eljuttatott sajtóközleményben az áll, hogy az igénylő adatlapon változás van: ezentúl szükséges kitölteni az igénylő szülő foglalkozására és munkáltatójára vonatkozó adatokat. Ugyanakkor az új adatvédelmi törvény értelmében a 16 éven felüli gyermeknek, akinek igénylik a támogatást, ugyancsak alá kell írnia az adatvédelmi nyilatkozatot.

Továbbá – amint tavaly is – az igénylések leadásához kötelező melléklet az igénylő szülő érvényes személyazonossági másolata, a gyermek érvényes személyazonossági másolata vagy születési bizonyítvány másolata, igazolás a tanintézménytől, amely tartalmazza az oktatás nyelvét valamint az igazolatlan órák számát, és amennyiben a szülő családneve nem egyezik a gyermek családnevével, ezt indokló irat.

Az igénylő szülő minden gyermeket, aki után igénylést nyújt be egy adatlapon feltüntethet. Az utolsó határidő május 3. a postai bélyegző dátuma szerint.

Adatlapokat az oktatási intézményektől kapnak az igénylők, illetve letölthetőek a program honlapjáról. A pályázati felhívás innen letölthető.

Kik részesülhetnek támogatásban?

Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek:

a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2018/2019-es tanév kezdetétől Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,

b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2000. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Romániában működő, akkreditált, vagy működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és
ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Románia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,
bb) a fakultatív vagy opcionális (választható tantárgyként) magyar nyelvű oktatásban részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,
bc) a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
bd) az olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt,

c) azok a középiskolai tanulók, akik a 2018/2019-es tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.

Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
EZT OLVASTA MÁR?

X