Tervezet: az eddiginél sokkal durvábban büntetnék a falopást


-A A+

Egy parlament elé terjesztett jogszabálytervezet értelmében egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetnék a fák, facsemeték és gyökérhajtások kivágását, illetve gyökeres kiásását, akár az országos erdészeti alap területén, akár azon kívül történik.

A tervezet előterjesztői a büntető törvénykönyvet, az erdészeti törvényt és az erdészeti kihágásokra vonatkozó 2010/171-es törvényt módosítanák. E szerint a Btk. 228-as cikkelyébe (lopás) az ingó javak közé beiktatnák a viharok által kitört vagy gyökerestől kicsavart fákat, a kivágott vagy gyökerestől kiásott hajtásokat és palántákat, ha azokat erdőből, védelmi erdősávokból, erdősített területekről, vagy az országos erdészeti alapon kívül eső erdőből vágták ki.

A Btk. 229-es cikkelyébe (minősített lopás) új bekezdést iktatnának be, melynek értelmében a fák, hajtások vagy csemeték kivágás vagy kiásás révén történő ellopása 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, akár az országos erdészeti alap területén, akár az ezen kívül eső területen történt.

A tervezet kezdeményezője 14 szociáldemokrata párti képviselő és szenátor, többek közt Graţiela Gavrilescu, Marian Cucşa, Alexandru Băişanu, Şerban Nicolae, Radu Oprea. Indoklásuk szerint a törvénymódosításra feltétlenül szükség van, mivel riasztóan megnőtt az illegális fakitermelés mértéke és a falopások száma.

Ennek egyik fő oka a kezdeményezők szerint az, hogy a jelenlegi törvény csak ez bizonyos mennyiség fölött sorolja a bűncselekmények közé a falopást. A jelenleg hatályos jogszabály értelmében ugyanis csak abban az esetben jár börtönbüntetés a falopásért, ha az eltulajdonított famennyiség értéke meghaladja egy köbméter fa átlagos árának ötszörösét.

Mivel a falopásokat gyakran magánszemélyek követik el, akik sokszor kezdetleges járműveken szállítják el a kivágott faanyagot, ennek mennyisége sokszor nem haladja meg a törvény által megszabott küszöböt - érvelnek a tervezet beterjesztői. A tervezetet elsőként a szenátus fogja tárgyalni, majd a képviselőház szavaz róla döntő házként.
EZT OLVASTA MÁR?

X