TÖRVÉNYTÁR: Főiskolások mobilitásának szabályozása


-A A+

A Hivatalos Közlöny november 24-ki, 855. számában jelent meg az Oktatásügyi Minisztérium 651. sz. rendelete a „Főiskolások akadémiai mobilitását szabályozó módszertan” elfogadásáról.  Az Oktatási Törvény, átvéve az uniós gyakorlatot, teszi lehetővé és biztosítja valamennyi főiskolai hallgató és doktorandus számára az akadémiai mobilitás jogát más belföldi vagy külföldi, akkreditált vagy ideiglenes engedéllyel bíró főiskolára/egyetemre. A mobilitás lehet végleges vagy ideiglenes, gyakorolni lehet minden főiskolai oktatási rendszer keretében.

A főiskolai hallgatói, illetve doktorandus státust az érdekeltek megtartják a belső és nemzetközi mobilitások idejére is. A nemzetközi akadémiai mobilitás elnyeréséhez szükséges krediteket külföldi főiskolai intézmények csak akkor ismerik el, ha az igénylő főiskolai hallgatói státusát megfelelő okmánnyal igazolja az a főiskola/egyetem, amelynek hallgatója volt.

Az akadémiai mobilitást a főiskolai hallgató, illetve a doktorandus igénylése alapján engedélyezhetik ha:

– az érintet intézmények ilyen irányba egyezséget kötöttek;

– a kiküldő és a befogadó intézmény belegyezett a mobilitás megadására.

A mobilitást elfogadó intézmények között megkötött egyezségnek tartalmaznia kell: a mobilitás jellegét (tipusát), időtartamát, az elfogadott mobilitások számát, a szakterületet, tanulmányi programot, az ideiglenes mobilitás finanszírozásának módozatát stb. Az intézmények belegyezéséhez szükséges a szabályozás mellékletében közölt kérvényminta kitöltése, az alábbi követelmények teljesítése alapján:

– a mobilitást igénylő főiskolai hallgató/doktorandus leteszi kérvényét ahhoz az intézményhez, ahol érvényesíteni kívánja a mobilitásra való jogát;

– miután megszerezte a mobilitás létrehozására vonatkozó beleegyezést, kérvényezi a mobilitás elfogadását attól az intézménytől, amelynek hallgatója;

– a mobilitást elfogadó és a kiküldő intézmény megadja a belegyezést igazoló aláírást a mobilitást igénylő kérvényre;
a kérvényben fel kell tüntetni milyen feltételek mellett lehet végrehajtani a mobilitást.

A főiskolai hallgatók belföldi ideiglenes mobilitása

A főiskolai hallgatók/doktorandusok jogosultak ideiglenes mobilitásra két akkreditált/ ideiglenesen engedélyezett főiskola között. Az átigazolt tanulmányi kreditek és a curriculum összeférhetőségének a megvalósíthatóságát a mobilitás megkezdésekor, valamint annak befejezésekor az érintett főiskolai intézmények szervezeti szabályai előírásainak alapján állapítják meg. A belföldi ideiglenes mobilitásra, úgy az ingyenes mind a tandíjköteles helyeken az első főiskolai év elvégzése és az ezzel járó vizsgák letétele után kerülhet sor. A tandíjmentes főiskolások, mobilitás esetén magukkal viszik ezt a jogosultságukat.

Az akkreditált és az ideiglenes engedéllyel bíró főiskolák kötelesek szervezeti szabályzatuknak a főiskolai hallgatók szakmai tevékenységét tárgyaló fejezetébe foglalni milyen eljárásokkal jár a belföldi ideiglenes mobilitás intézményük keretében való megvalósíthatósága, valamint milyen esetekben nem engedélyezhető a mobilitás.

A nemzetközi ideiglenes mobilitás

A nemzetközi ideiglenes mobilitás az ezt tartalmazó programok alapján jöhetnek létre. Lehetséges egyéni kezdeményezésre is megvalósítani nemzetközi ideiglenes mobilitást, ezek a programokon kívül jöhetnek létre. Ez utóbbi esetben szükséges az érintett kibocsátó és fogadó főiskolák belegyezése. Nemzetközi ideiglenes mobilitásra az első főiskolai év elvégzése után kerülhet sor. A mobilitás keretében az átigazolt kreditek elismeréséhez, a főiskolai autonómia betartásával, az érintett intézetek belegyezése szükséges.

Végleges mobilitás

Belföldi végleges akadémiai mobilitásra jogosultak egyaránt a tandíjmenetes valamint a tandíjat fizető főiskolai hallgatók. Megvalósíthatók a főiskolák költségvetési és beiskolázási kapacitásuk keretében, az érintett intézmények belegyezésével és a főiskolai hallgatók szakmai tevékenységét szabályozó előírások betartásával. Az akkreditált és ideiglenes engedéllyel működő főiskolák kötelesek szervezeti szabályzatukba foglalni a végleges mobilitáshoz kötött eljárások módozatait.

A végleges mobilitásra az első főiskolai év elvégzése és az utolsó előtti év befejezése utáni időszakban kerülhet sor, megtartva a tanulmányok eredeti szakterületét. Mobilitást a főiskolai év elején lehet megkezdeni. A végleges mobilitás esetében a főiskolai diplomát a befogadó intézmény adja ki. A végleges mobilitás esetében a főiskolai hallgató magával viszi a megszerzett előnyöket (tandíjmentesség, ösztöndíj stb.).

A végleges mobilitást lehetővé tevő szabályok érvényesek az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség tagországaiból és Svájcból jövő főiskolai hallgatókra is. Ezen kívüli országokból jövő hallgatókra csak akkor lehet alkalmazni a végleges mobilitásra vonatkozó eljárásokat, ha ennek lehetőségét kétoldalú megállapodás rögzíti.
Kapcsolódó anyagok

EZT OLVASTA MÁR?

X