Oláh Emese: ismerjük a kolozsvári magyar emberek igényeit, elvárásait (X)


-A A+

Kolozsvár alpolgármestere tudja, mi a feladata és felkészült egy újabb mandátumra. Interjú Oláh Emesével.

Melyek voltak azok a megvalósítások az elmúlt három évben, melyekre büszke?

Számos olyan projektről számolhatok be, amelyet hároméves mandátumom alatt sikerült Kolozsváron megvalósítani. Napi szintű hivatali teendőimen túl vannak olyan projektek is, amelyeket alpolgármesterként kezdeményeztem illetve bonyolítottam le.

A nyelvi jogok tekintetében jelentős előrelépés történt. Az elmúlt években az eddigiekhez képest több és változatosabb felületen kommunikáltunk a magyar lakossággal. Megjelentek a magyar nyelvű lakbértámogatásról, a családon belüli áldozatok segítését célzó tanácsadóközpont szolgáltatásairól és a szelektív hulladékgyűjtésről szóló szórólapok. A polgármesteri hivatal honlapjának állandó felületei mellett a Kolozsvári Tömegközlekedési Vállalat honlapja, a Kolozsvári Városnapok honlapja és programfüzete, a turisztikai központ honlapja (folyamatosan frissülő programajánlatával) és már harmadik éve, a karácsonyi vásár honlapja magyarul is működik. Emellett a buszjegy-automaták és a parkolóórák is „tudnak” magyarul. A hozzám fordulók anyanyelvükön tehették fel ügyes-bajos kérdéseiket a fogadóórákon vagy informálisabb keretek között, a rádióban is elérhető voltam.

A szociális szolgáltatások bővítését fontos feladatnak tekintettem. Az RMDSZ Kolozsvári szervezetének elnökeként Szociális kisokos címmel információs füzetet jelentettem meg. A kiadvány tartalmazza az összes, Kolozsváron elérhető szociális szolgáltatást, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások mellett azokat is, amelyeket az önkormányzattal együttműködő, vagy az intézménytől teljesen függetlenül tevékenykedő civil szervezetek kínálnak.

Azt látni kell, hogy árnyoldala is van a rohamos fejlődésnek, amelyet Kolozsváron tapasztalhatunk az elmúlt időszakban. A legnagyobb kihívást a közúti forgalom mellett kétségtelenül az egyre dráguló lakhatás jelenti. Egyre népesebb az a társadalmi réteg, amely nem tudja megengedni magának, hogy Kolozsváron lakást vásároljon vagy béreljen és a bérleményt fenntartsa. Egyre többen vannak, akiket a társadalmi lecsúszás fenyeget. Ennek a folyamatnak próbálunk gátat szabni a szociális programjaink, projektjeink révén. A szociális lakások hiányát csak részben tudta orvosolni az ugyancsak általam kidolgozott, 2018-tól létező lakbérpótlék program, ezért másik megoldást kellett keresni. A lakbérpótlékprogram által átmeneti segítséget nyújtunk a hátrányos helyzetű, társadalmilag kirekesztett személyek, illetve családoknak: pontosabban az önkormányzat átvállalja a rászorulók lakásbérleti díjának kifizetését három évig. A program kedvezményezettjei a 35 év alatti, gyerekotthonból kikerült felnőttek; a kolozsvári lakosként regisztrált, hátrányos helyzetű személyek vagy családok, akik szerepelnek a Szociális és Egészségügyi Igazgatóság nyilvántartásában; a családon belüli erőszak áldozatai. Mivel a szociális lakások építésének üteme túl lassúnak bizonyult, kezdeményezésemre az önkormányzat a szabadpiacról vásárol lakásokat.

Egy számomra nagyon kedves projekt a családon belüli erőszak áldozatainak szánt tanácsadóközpont, amelyet tavaly áprilisban nyitottunk meg. A Zsigmond király / Maramureşului utca 1. szám alatti központ ingyenes jogi és pszichológiai támogatást nyújt azoknak, akiket családjukban bántalmazás ér és akik segítséget kérnek. Ez a székház a kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy Kolozsváron nyíltan elköteleződtünk a családon belüli erőszak visszaszorítása mellett, amely – közvetve vagy közvetlenül – a teljes társadalmat érinti, hiszen alapegységét, a családot támadja. A tanácsadóközpont egy többlépcsős projekt része, amely a bántalmazottaknak felajánlott lakbérpótlékprogrammal és erőszakos cselekmények előfordulása esetén házhoz hívható – szociális munkásokból és rendőrből álló – mozgó csapattal egészül ki. A jövőben menhely kialakításával kívánjuk teljes körűvé tenni a családon belüli erőszak áldozatainak nyújtott szolgáltatásokat.

A családok segítése Kolozsváron hagyományosan fontos. Mivel a bölcsődei helyek száma erőfeszítéseink ellenére sem elégséges, kidolgoztam a daduspótlékot. Ennek a programnak a megvalósítása érdekében az oszágos törvényt is módosítani kellett, de végül sikerült, így a családtagonként legfeljebb 3500 lejes havi bevétellel rendelkezők pénzbeli támogatást kaphatnak kisgyerekük felügyeletének megoldása érdekében. A támogatást gyermekenként, havi juttatás formájában kapják meg az igénylők.

Kolozsváron rengeteg magyar ember él, mégis sokszor semmibe veszik az ő problémáikat.

A választási kampány alatt bemutattuk városprogramunkat, amellyel éppen erre az elégedetlenségre szerettünk volna reagálni. Ezért mondjuk azt, hogy ez a város a mi otthonunk, Kolozsvár nekünk is jár! A városprogramban konkrét, számon kérhető vállalásokat tettünk a sajátosan magyar ügyek vonatkozásában, de a közpolitikai ügyek szintjén is. Minden új vagy megújuló megvalósítás esetében kérni fogjuk, hogy az adott projektről, fejlesztésről magyar nyelven is létezzen tájékoztatás. Egy másik fontos célkitűzésünk, hogy kerüljön fel a Házsongárdi temető kapujára a magyar elnevezés.

Az emlékezetpolitika tekintetében is számos bepótolandó gesztust kell a városvezetésnek tennie a magyar közösség felé: például mi, a magyar közösség tagjai mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy Pákey Lajos főépítésznek mit köszönhet ez a város, de a románság túlnyomó része nem tudja. Éppen ezért kötelességünk elérni azt, hogy Pákeynek köztéri szobra legyen Kolozsváron. Ugyancsak emlékezetpolitikai vonatkozású tervünk Janovics Jenő rendezőnek emléket állítani és a Mátyás király szülőházának falára tett Funar-féle táblát lecserélni. Mivel Mátyást sokszor a románok is saját történelmi személyiségüknek érzik, ezzel kapcsolatosan is érdemes tiszta vizet önteni a pohárba egy állandó Mátyás-tárlat létrehozásával, amely megfelelően tükrözi a román és magyar történelmi álláspontokat.

Mi a tétje a vasárnapi szavazásnak? Mi történik abban az esetben, ha nem támogatják elegen az RMDSZ jelöltjeit?

Nem szeretnék egy negatív előjelű forgatókönyvet vázolni. Bízom abban, hogy a kolozsvári magyarok értik és átérzik a fontosságát a magyar képviseletnek. Szerintem a Funar-korszak emléke főleg az idősebb generációk számára még eleven, nem felejtették el, hogy milyen érzés megalázottnak, kisemmizettnek lenni saját városukban. Nem mondom azt, hogy egy visszarendeződés fenyeget, azonban azt meggyőződéssel kijelenthetem, hogy a magyar emberek érdekeit román pártok és román politikusok nem fogják képviselni. Mi, a kolozsvári RMDSZ ismerjük a magyar emberek igényeit, elvárásait, ezek képviseletét pedig feladatunknak tartjuk. Arra kérek minden kolozsvári magyart, hogy szeptember 27-én támogasson szavazatával, mert egyáltalán nem mindegy, hogy 4 vagy 5, esetleg 6 személyt számláló frakcióval leszünk jelen a helyi tanácsban.
EZT OLVASTA MÁR?

X