Leadták iratcsomóikat a Bihar megyei szenátor- és képviselőjelöltek


-A A+

Leadta parlamenti képviselői és szenátori jelöltlistáját a Bihar megyei RMDSZ. A Megyei Választási Irodánál a szövetség tizenkét jelöltje vitte be a dokumentációt csütörtökön délelőtt. Bihar megyében az előzetes számítások és a korábbi választási eredmények alapján összesen négy, egy szenátori és három képviselői hely tekinthető befutónak. Mint ismeretes, a felsőházi listát Cseke Attila jelenlegi szenátusi frakcióvezető indítja, míg a képviselőit Szabó Ödön, őt követi Biró Rozália és az ifjúság jelöltje, Oltean Csongor. 

A dokumentáció leadását követően a négy fő jelölt sajtótájékoztatón számolt be az elmúlt négy esztendő fő tevékenységéről és a következő időszak kihívásairól. Cseke Attila szenátor, a Bihar megyei RMDSZ-szervezet elnöke és szenátorjelöltje kiemelte, négy év alatt a most újrainduló három bihari politikus, rajta kívül Szabó Ödön és Biró Rozália az elmúlt négy évben a parlament két házában összesen 507 alkalommal szólaltak fel, és ugyancsak beszédes a leadott törvénykezdeményezések vagy -módosítások száma is. Bár átfedések vannak ugyan a hármójuk kezdeményezései között, de összesen 279 törvényi előterjesztést vagy módosítást nyújtottak be. 

Cseke Attila kiemelte továbbá, hogy a központi költségvetésből (ebbe nem beleszámítva a különböző állami fejlesztési programokból Biharba került támogatásokat) mintegy százmillió lejt sikerült a megyébe hozniuk különböző beruházásokra, ezek között említette az uszodaépítési programot, a nagyváradi repülőtér új utasterminálja építési költségeit, a megyei utak felújítására kieszközölt kormánytámogatásokat, valamint jelentős forrásokat biztosítottak ilyen módon az Érmellék régió ivóvízhálózatának fejlesztésére is. 

„Ezek a számok magukért beszélnek. Volt tehát ebben a négy évben szakmaiság, volt magyar közösség iránti elkötelezettség, volt tudás és tapasztalat arra, hogy a Bihar megyei magyar közösséget, illetve Bihar megyét gazdagítsuk. Ezt a szakmaiságot akarja ez a csapat továbbvinni, ugyanakkor ehhez adódik az hozzá, hogy Biró Rozália személyében az RMDSZ Nőszervezet elnöke, illetve Oltean Csongor, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke, az ifjúsági szervezetek jelöltjeként indul Bihar megyében” – fogalmazott Cseke Attila. 

Három fő kihívás van Cseke Attila szerint 

A politikus három fő kihívást fogalmazott meg a következő időszakra. Az első ilyen a közigazgatási átszervezés, amellyel kapcsolatban született egy nagyon fontos törvény az RMDSZ kezdeményezésére: 2018-as 290. törvény kimondja, hogy tilos minden olyan átszervezés, amelynek a célja, illetve következménye az etnikai arányok megváltozása – hangsúlyozta a szenátorjelölt. A második nagy kihívás az egészségügyi rendszer megerősítése és újragondolása, mert mint Cseke Attila elmondta, legutóbb akkor történtek reformok az ágazatban, amikor nyolc évvel ezelőtt az RMDSZ véghezvitte a kórházi decentralizációt. 

Szerinte ennek köszönhető az is, hogy az utóbbi időszakban, a koronavírus-járvány idején az egészségügyi intézmények úgy ahogy állták a sarat. Soha nem látott mértékben mutatkozik igény a tanügyi rendszer reformjára is, mondta a politikus harmadik fő kihívásként említve a tanintézetek decentralizációját. A következő időszakban csakis úgy előzhetők meg a mostani tanévkezdéskor tapasztalt áldatlan állapotok, ha az iskoláknak lehetőségük lesz helyben dönteni bizonyos kérdésekben. 

Biró Rozália képviselőjelölt, az RMDSZ Nőszervezetének elnöke az elmúlt négy évről elmondta, a parlament külügyi bizottságának vezetőjeként főként arra koncentrált, hogy Románia nemzetközi megítélését és szerepvállalását javítsa, az ország hangját erősítse főleg a kelet-közép európai régióban. Emellett alapvető célkitűzése az volt, hogy olyan törvénykezdeményezésekhez és -módosításokhoz járuljon hozzá, amelyek elősegítik a férfiak és a nők közötti különbségek csökkentését, valamint mérsékelik a családon belüli erőszakot. Nőszervezeti elnöki minőségében pedig több olyan tájékoztató kampányt és programot is koordinált, amelyeknek kifejezetten a nőket ért bántalmazás elleni fellépés volt a lényege. 

Bihar megyében zajlik majd intenzívebb ifjúsági kampány

Oltean Csongor, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke a Bihar megyei képviselői lista harmadik helyén indul a választáson, miután a megyei választmány felajánlotta az ifjúság jelöltjének ezt a lehetőséget Derzsi Ákos szenátor visszalépését követően. Az ifjúsági vezető példamutatónak nevezte a kezdeményezést és megköszönte a bihariaknak a felajánlást, ugyanakkor kifejtette, ez a precedensértékű döntés az országos RMDSZ-ben is, nagyobb nyitottságot eredményez majd az ifjúsággal szemben. 

Oltean Csongor kiemelte: bár Bihar megyében zajlik majd intenzívebb ifjúsági kampány, a szervezetből mára már eltűntek a területi viták, ezért lehetőség van egy egységes, a Székelyföldtől a Partiumig tartó koherens kampányra. „Célunk, hogy olyan témákról és ügyekről beszéljünk, amelyek valóban érdeklik a fiatalságot. Ha őket sikerül megszólítanunk és meggyőznünk, hogy elmenjenek szavazni, akkor a MIÉRT jelöltjének is biztos helye lesz a román parlamentben” – mondta az ifjúsági vezető. Hozzátette, „a MIÉRT eddig is részt vett a maga eszközeivel a parlamenti munkában, odafigyeltünk a fiatalokat érintő témákra. Nincsen olyan kerettörvény, amely hosszú távon ne érintené a fiatalokat, ezért nagyon fontos, hogy ott legyünk a parlamentben” – mondta Oltean Csongor. 

Magyar tanügyi kérdésekkel foglalkozott Szabó Ödön

Szabó Ödön parlamenti képviselő emlékeztetett, három fő témával foglalkozott az elmúlt négy esztendőben: az oktatási, ezen belül a magyar tanügyi kérdésekkel, ebben a témakörben született egyébként a legtöbb törvényjavaslata; az egyház és az állam közötti kapcsolat segítésével, ezen belül a kisebbségi egyházak ügyeinek képviseletével; a szociális és családjogi ügyekkel. 

Az egyik legfontosabb kisebbségvédelmi és magyar tanügyi kérdés, amellyel az RMDSZ foglalkozott, az az a törvény, amely szerint ma már nem lehet törvényesen megszüntetni egyetlenegy kisebbségi osztályt sem anélkül, hogy az illető kisebbséget hivatalosan képviselő szervezetet ne kérdeznék meg erről, és ez ne adná jóváhagyását a bezáráshoz. Ugyanakkor sikerült azt elérniük, hogy a kötelező osztálylétszámok kisebbek legyenek. Fegyvertény az is, hogy az országos magyar pedagógusképző központ Nagyváradon jött létre, de megvédték a magyar tanítókat akkor is, amikor a tanügyminiszter saját hatáskörben elvette tőlük a román nyelv tanításának jogát – emlékeztetett Szabó Ödön. 

Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke elmondta még, vannak olyan kezdeményezések, amelyekkel európai szintéren is elsők vagyunk: az óvodák bevonása a kötelező iskolai rendszerbe, ami azt jelenti, hogy fokozatosan kötelező oktatási szintté válik az óvodai oktatás, idén például már a középcsoport vált kötelezővé. Szabó hozzátette, hogy megoldották azt a joghézagot is, hogy a 2-3 év közötti gyermekek óvodába is beírathatók legyenek, noha ők a korcsoportjuk szerint még csak bölcsődei csoportosak. Vidéken azonban nincsenek bölcsődék, az óvodák pedig korábban a törvényi tiltás miatt hivatalosan nem fogadhatták be őket. 

Szabó Ödön kiemelte még a nagypéntek hivatalos munkaszüneti nappá nyilvánítását, és ehhez kapcsolódik az a törvény, amely kimondja, hogy az illető kisebbség a saját felekezeti ünnepén kaphasson szabadnapot. Az RMDSZ eredménye az is, mondta a politikus, hogy a kulturális minisztérium államtitkárságán alkalmaztak egy kisebbségi magyar alkalmazottat, aki tartja a kapcsolatot a történelmi magyar egyházakkal és segíti őket az ügyintézésben. 

Az ivóvíz és szennyvíz áfájának 19-ről 10 százalékra történő csökkenése szintén az RMDSZ javaslata nyomán valósult meg, mint ahogyan az is, hogy a bölcsődék és óvodák finanszírozását a vállalkozók munkavállalóik javára leírhatják az adóalapjukból, részletezte. Szabó szerint további nagy sikernek tekinthető az „ingázó törvényként” ismert jogszabály, amely főleg az országhatár mentén élőknek jelent könnyítést a határ átlépésekor. 

„Kifejezetten örülök, hogy az a szervezet tud lenni a Bihar megyei szervezet, amely sokféle-fajta helyzetben is tudja biztosítani és világossá tudja tenni, hogy számára a fiatalság nem szlogen, hanem a valóság. Például Nagyvárad legfiatalabb frakciója az RMDSZ-é, ugyanakkor felkészült, tapasztalt szakemberek kerültek be a képviselő-testületbe” – mondta még Szabó Ödön, aki hozzátette: az elmúlt 30 évből 22 évig volt 4 mandátuma Bihar megyében az RMDSZ-nek, tehát ha mindenki azért fog dolgozni, hogy mindannyian sikeresek legyenek, akkor ez a négy mandátum ma is betölthető.
EZT OLVASTA MÁR?

X