Így szavazhatnak az ideiglenes lakhellyel rendelkezők, valamint a külföldön élők


-A A+

A választópolgárok az ideiglenes lakhelyüknek megfelelő szavazókörzetnél is voksolhatnak a december 6-ai parlamenti választásokon, függetlenül attól, hogy mikor jegyeztették be magukat erre a címre – döntötte el hétfői ülésén a Központi Választási Iroda (BEC). Az ebben a helyzetben levő állampolgárok akkor is élhetnek szavazati jogukkal, ha az ideiglenes lakhelyről szóló igazolás március 1-je és december 6-a között lejárt.

A hétfői ülésen elfogadott határozat értelmében amennyiben a választópolgár azon a településen tartózkodik, ahol állandó lakhelye van, akkor csak abban a választókörzetben szavazhat, amelyhez lakhelye alapján tartozik. Ha nem szerepel az állandó választási listán, pótlistára vezetik fel a nevét.

Minden variáció lehetővé teszi a voksolást

Amennyiben a választópolgár azon a településen tartózkodik, ahol ideiglenes lakhelye van, ami nem esik egybe azzal, ahol állandó lakhelye található, akkor csak abban a választókörzetben szavazhat, amelyhez ideiglenes lakhelye szerint tartozik, függetlenül attól, hogy mikor váltotta ki ideiglenes lakóhelyi igazolását. Ha a választó a választásokat megelőzően nem kérte felvételét az állandó választási listára, pótlistára vezetik fel a nevét.

Ha a választások napján a választópolgár nem tartózkodik sem azon a településen, ahol az állandó, ott, ahol az ideiglenes lakhelye van, bármelyik szavazókörzetben leadhatja a voksát azzal a feltétellel, hogy ez vagy abban a megyében legyen, ahol az állandó, vagy abban, amelyben az ideiglenes lakhelye van. A szavazó nevét ez esetben is a pótlistára vezetik fel.

Amennyiben a szavazónak egyazon településen van az állandó és az ideiglenes lakhelye, akkor szavazhat akár abban a körzetben, ahová az állandó lakhelye tartozik, akár abban, ahová az ideiglenes lakhelyét sorolták be, ez utóbbi esetben nevét felvezetik a pótlistára.

A BEC ugyanakkor leszögezi, hogy miden olyan állampolgár is élhet szavazati jogával a december 6-ai parlamenti választásokon, akinek ideiglenes lakóhelyi igazolása március 1-je és december 6-a között lejárt.

Bármely külföldi körzetben szavazhatnak

A külföldi lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező román állampolgárok és a külföldi szavazókörzetek választási irodáinak tagjai bármely külföldi szavazóhelyiségnél voksolhatnak a parlamenti választáson személyi igazolványuk és egy, a külföldi lakóhelyet igazoló irat felmutatásával, akkor is, ha utóbbi érvényessége lejárt a március 1-je és december 6-a közötti időszakban.

A Központi Választási Iroda (BEC) döntése értelmében a külföldi lakóhelyet igazoló okmány eredetijét, annak másolatát vagy elektronikus változatát is elfogadják a külföldi szavazókörzeteknél.

Azok a külföldön élő választópolgárok is élhetnek szavazati jogukkal, akik esetében a külföldi lakhelyet igazoló irat érvényessége március 1-je és december 6-a között veszítette érvényességét – szögezi le a BEC.

Ugyanakkor legkésőbb 48 órával a külhoni szavazás első napja előtt a külügy nyilvánosságra hozza azoknak a külföldi lakcímet igazoló okmányoknak a listáját, amelyek 2020. március 1-je előtt veszítették érvényességüket, a dokumentumot kiállító ország rendelkezései szerint azonban még érvényesnek tekinthetők.

(Címlapkép: Gábos Albin)
EZT OLVASTA MÁR?

X