Romániai elvándorlás: három percenként egy személy távozik az országból


-A A+

Hivatalos adatok szerint 2017-ben átlagosan három percenként egy lakos vándorolt ki Romániából, ami azt jelenti, hogy egy nap alatt 480 személy hagyta el az országot. Ha az elvándorlás ebben az ütemben halad, akkor 2020-ban Romániának már csak 19 millió lakosa lesz.

A kormánykoalíció szerint a külföldön munkát vállaló személyek nagy része a nagyobb nyugati bérek miatt hagyja el az országot. Az orvosok esetében az elvándorlást valamelyest sikerült mérsékelni azzal, hogy a kormány jelentősen megemelte a fizetésüket tavaly márciusban. Míg 2017-ben közel 2800 orvos kért megfelelőségi nyilatkozatot a külföldi munkavállaláshoz, 2018-ban 2300-ra csökkent a számuk.

A szociológusok szerint az elvándorlás hátterében az áll, hogy az ország súlyos gazdasági, szociális problémákkal küzd, az embereknek nincs kiszámítható jövőképük.  A távozók elsősorban azért telepednek le – ideiglenesen vagy akár véglegesen – külföldön, mert elégedetlenek munkahelyükkel, kilátásaikkal.

Sokan azért hagyják el Romániát, mert már külföldön élnek családtagjaik, barátaik. Az orvosok közül igen sokan azért vállalnak munkát külföldön, mivel ott a kórházak felszereltsége sokkal jobb, olyan bonyolult műtéteket is elvégezhetnek, amelyekre Romániában nincs lehetőségük. A fiatalok legnagyobb részét a nyugati életmód, a nagyobb szabadság is vonzza.

14 millió lakos 2080-ban

Az adatok szerint az 1989 után Romániából távozó polgárok legalább 80 százaléka Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban és Magyarországon telepedett le, 2010 után azonban megnövekedett a skandináv államokba, illetve Hollandiába és Ausztriába távozók száma is.

Az Eurostat Románia lakosságával kapcsolatos előrejelzései szerint a romániai diaszpóra esetében két forgatókönyv körvonalazódik. Az egyiknek megfelelően az elvándorlás stabilizálódik – az Eurostat ezt tekinti a legvalószínűbbnek –, illetve tovább nő majd az országot elhagyó személyek száma.

Az első forgatókönyv szerint Románia lakossága 2080-ban 14,5 millióra csökken, elsősorban a demográfiai fogyás következtében. A második változat szerint a megnövekedett elvándorlás miatt Romániának 2080-ra alig 14 millió lakossal marad.

Az Eurostat szerint a demográfiai fogyás elkerülhetetlen. Számításai szerint Romániában a születések száma a 2015. évi 191 867-ről 2080-ra 151 253-ra esik vissza, ami 21 százalékos csökkenést jelent. Az ország 2015-höz képest 2030-ra 1,8-2,2 millió lakost veszíthet.

Főként a felsőfokú végzettségúek távoznak

A demográfusok a népességcsökkenésben több veszélyt is látnak. Az egyik közülük az, hogy az elvándorlás valamint a születési arányszám csökkenése nyomán elöregszik az ország lakossága. Romániában ilyen körülmények között jelentősen visszaeshetnek a gazdasági mutatók, gazdasági szempontból elhanyagolható tényezővé válik majd az ország a nemzetközi életben, amihez nem kis mértékben hozzájárul a beruházások hiánya is.

Ugyanakkor kimutatható, hogy Romániából elsősorban a felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok távoznak. Ez nagyjából világjelenségnek is mondható, ami természetesen elsősorban a gazdaságilag gyengén fejlett országokra jellemző – mutat rá az UNESCO tanulmánya.

Az UNESCO 53 országban vizsgálta meg a kivándorlás helyzetét és arra a következtetésre jutott, hogy az utóbbi időben a jelenség valószínűsége kétszeresére emelkedett az elemi iskolát végzettek körében, megháromszorozódott a középiskolai végzettséggel rendelkezőknél és négyszeresére emelkedett a felsőfokú tanulmányokkal rendelkezők esetében.

A tanulmány Romániára vonatkozó része szerint az országból a felsőfokú végzettséggel rendelkező állampolgárok több mint 20 százaléka távozott, legnagyobb részük pedig fiatal volt, aki az utóbbi három évben költözött külföldre.
EZT OLVASTA MÁR?

X