Szombaton avatják a Vallásszabadság Házát Kolozsváron


-A A+

Szombaton avatják fel Kolozsváron a Vallásszabadság Házát, amelyet a korábban püspöki rezidenciaként szolgáló, felújított középkori műemléképületben alakított ki a Magyar Unitárius Egyház (MUE) - jelentette be szerdán Bálint Benczédi Ferenc püspök.

Az egyházi képviselőtanácsi teremben tartott sajtóértekezleten elhangzott: a Kolozsvár második legrégebbi polgári házának számító emeletes épület három évig tartó helyreállítási munkálatainak mintegy 1,3 millió eurós költségét közel 80 százalékban a magyar, és csaknem 15 százalékban a román kormány fedezte. Az épület a Magyar utcában (mai nevén 21 Decembrie 1989 sugárúton) áll, amely a Fő tér északkeleti sarkát köti össze a Bocskai térrel.A püspök rámutatott: a Vallásszabadság Házának avatása annak a jubileumi évnek a kiemelkedő eseménye, amelyet „Erdély nagy szellemi kincsének”, a vallásszabadságot a világon elsőként törvényben rögzítő 1568-as tordai országgyűlési határozatnak szenteltek.

Gyerő Dávid, a MUE főjegyzője elmondta: azért döntöttek az épület rendeltetésének megváltoztatásáról, hogy az a „tordai örökség” megjelenítését, és megosztását, a lelkiismereti és vallásszabadság eszméjének erősítését szolgálja.

A gyakorlati hasznosítás mellett a felújítás során a műemlék-épület eredeti állapotának helyreállítására is figyeltek és rengeteg elfelejtett, befalazott, levakolt régészeti értéket sikerült feltárni.    

A városban egyedülálló módon megmaradt reneszánsz, és gótikus elemek, a boltívek, ablakkeretek, kemence alakú ajtók, lépcsőházak valóságos építészeti ékszerré teszik az épületet, ahol együtt van az elmúlt fél évezred számos műemléki öröksége - magyarázta a főjegyző.

Rendezvényhelyszín, kutatóközpont, múzeum    

Kovács István, a MUE közügyigazgatója a Vallásszabadság Házának új közösségi rendeltetéseit ismertette. A MUE egyrészt az erdélyi kultúra szolgálatára ajánlja fel volt püspöki házát, ahol helyszínt biztosít nemcsak rendezvények, kiállítások, koncertek, hanem ezek szervezésébe is aktívan részt kíván venni.Az ingatlanban egy valláskutató intézet is helyet kap, amely egyedülálló felekezetközi lehetőséget teremt az egyház, társadalom, nemzet, szabadságjogok témakörét vizsgáló, szabad, objektív, tudományos kutatómunka számára.

A Vallásszabadság Házában ugyanakkor az unitáriusok egyházi múzeumot is be akarnak rendezni, ahol első lépésként az egyházuk tárgyi értékeit - kéziratokat, könyveket, textíliákat, klenódiumokat - bemutató kiállítást rendeznek.

A Vallásszabadság Házának avatóünnepsége a testvérfelekezetek, magyarországi és romániai támogatók képviselőinek jelenlétében szombaton 11 órakor kezdődik a kolozsvári unitárius templomban.
EZT OLVASTA MÁR?

X