Ünnepség Kolozsváron: „A Valláskutató Intézet kapuit megnyitjuk!”


-A A+

A kolozsvári Vallásszabadság Házában rendezett hétfői ünnepségen jelentette be Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, hogy a 2018. június 7-én megnyitott házban elkezdte működését Valláskutató Intézet. Az egyházi méltóság megnyitó beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tudomány és a vallás nem kizárja, hanem kiegészíti egymást, „így lesz kerek a világ” – fogalmazott. A rendezvényen elhangzott vallásszociológiai előadás is ezt erősítette meg.

 A vallásszabadság évének, az unitárius egyház fennállása 450. évfordulójának kiemelt projektje volt az egykori püspöki rezidenciaként szolgáló középkori ingatlan felújítása és közösségi célokat szolgáló intézménnyé való átalakítása. A patinás épületben létrehozott Valláskutató Intézet rendeltetése már az eredeti elképzelés alapján az volt, hogy egyházi múzeumként, közösségi színhelyként és valláskutató központként  segítse hivatásukban az egyházakat és szolgálja a vallásszabadság eszméjét – mutatott rá dr. Czire Szabolcs, teológiai tanár, intézetvezető. Ezzel az ünnepélyes megnyitóval teljesedik ki a Vallásszabadság Házának három pilléren nyugvó rendeltetése.

Az Intézet céljai között szerepel a kutatói tevékenység támogatása, a felekezetközti kutatások elősegítése, más intézmények és kutatók bevonása az intézmény munkájába, a közvéleményt is érdeklő vallási kérdésekben a médiával való kapcsolattartás és a korrekt tájékoztása az újságíróknak, mi több egyfajta médiafigyelő szerep felvállalása annak érdekében, hogy a vallási kérdésekben való félretájékoztatások, uszítások elkerülhetők legyenek. Továbbá a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem illetve a Protestáns Teológiai Intézet diákjai tudományos kutatásainak szakkollégiumi tevékenység formájában való elősegítése is szerepel az intézet céljai között.

Merre tart a vallásosság?

Kiss Dénes szociológus, a BBTE Szociológia Karának adjunktusa a Valláskutató Intézet kutatási igazgatója  az elmúlt évek európai, romániai és azon belül erdélyi magyar trendjeit vázolta fel a „Merre tart a vallásosság?” című előadásában.

A kvantitatív szociológia alapmódszerét, a kérdőíves felmérést használó kutatások összegzése alapján megállapítható, hogy az európai átlaghoz viszonyítva Románia az egyik legvallásosabb közép-kelet-európai országnak számít, megelőzve minden szomszédos országot. Hajlamosak vagyunk arra – figyelmeztet a kutató –, hogy mindezt a szekularizációs paradigmára vezessük vissza. Vagyis azt hisszük, hogy minél fejlettebbek egy országnak a gazdasági mutatói, annál kevésbé fontos helyet foglal el életükben a vallás.

Mi több, az is egy általánosan elterjedt vélemény, hogy a romániai román lakosság jóval vallásosabb az erdélyi magyar lakosságnál, hiszen az európai térképet nézve Magyarország alatta marad a romániai vallásossági hányadosnak. Egy következő felmérésből azonban, ahol a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy hányan imádkoznak naponta, illetve hányan járnak hetente templomba, kiderül, hogy míg Magyarországon a rendszeresen imádkozók száma 14,85 százalékot tesz ki, a templomba járók pedig alig érik el a 8,45százalékot, addig az erdélyi magyarok közül a megkérdezettek 59,1 százaléka imádkozik naponta és 32,3 százalék látogatja hetente a templomot. Ezekkel az értékekkel az erdélyi magyarok a romániai románokat meghaladják mindkét kategóriában, mivel a románok közül csak 53,9 százalék vallja magát  rendszeres imádkozónak és 32,3 százalék a templomlátogató.

A közép-kelet-európai vallásosság utóbbi évtizedekbeli változásának a modelljét természetesen sok tényező befolyásolja. Ilyen a korábbi politikai elnyomás mértéke, a korábbi vallási szocializáció (azaz hogyan hagyományozódtak át az előző nemzedékről a vallási, egyházi szokások), a modernizáció mértéke – amelyről korábban szó volt, azonban  innen kitűnik, hogy ez csak egyike a befolyásoló tényezőknek. A vallási monopolhelyzet egyik vagy másik országban szintén fontos, ugyanis azt hinnénk, hogy minél több felekezet él egymás mellett, annál inkább nő a vallásosság, azonban ez nem így van (gondoljunk csak arra, hogy a kommunista diktatúra időszakában egyetlen vallást ismertek el, és ez a Román Ortodox Egyház volt).

Ami az erdélyi magyarok vallásosságának változását nagymértékben befolyásolja az a vallás és a nemzeti identitás megőrzésének az erős kapcsolata. Azzal, hogy az erdélyi történelmi egyházak a diktatúra után egyre hangsúlyosabban tudtak felvállalni sajátos szerepeket az elmúlt évtizedekben, amelyek szoros kapcsolatban vannak a nemzeti identitás megőrzésével, a közösségépítéssel (óvódai, iskolai, sőt egyetemi támogatások, egyházi iskolák beindítása, kollégiumok létesítése, szociális gondozás, egészségügyi támogatások, stb.) egyre szorosabbá vált a kisebb és nagyobb közösségek kapcsolata egyházaikkal. Ennek tudható be, hogy 1993 és 2008 között folyamatos növekedés észlelhető az erdélyi magyarok vallásosságában.

 Kiss Dénes előadásának utolsó részében a társadalmi rétegződés alapján elemezte az erdélyi magyarok vallásosságát, és kiderült, hogy az az általános hipotézis, mely szerint a modernizáció fokozódásával a vallás társadalmi periférizálódása folytatódik, nem egy olyan modell, amely érvényes volna az erdélyi magyarokra is.  Nézzük meg az Amerikai Egyesült Államokat vagy Japánt – mutatott rá a kutató –, ahol a társadalmi fejlódés színvonala és a vallásnak a háttérbe szorulása egyáltalán nem érvényes, hiszen mindkét ország vezető helyet foglal el a vallásos országok rangsorolásában.

Kiss Dénes azzal a következtetéssel zárta előadását, hogy az erdélyi magyarságra egy olyan, Tomka Miklós vallásszociológus által felállított hipotézis érvényes, amely természetesen további kutatásokkal, illetve a beindult folyamatok nyomon követésével lesz igazolható, mely szerint elkezdődött egy elitesedési folyamat, azaz  új, magasan iskolázott egyháziasan vallásos csoportok jelennek meg, amelyek egyfajta  társadalmi kohéziós pontokként fognak működni.
EZT OLVASTA MÁR?

X