facebook cover


Szász István Szilárd: Nős papok, nő diakónusok?


Array ( [0] => [foto] => )
-A A+

A nős férfiak pappá szentelésének lehetősége és a női diakonátus bevezetésének gondolata is bekerült a pánamazóniai rendkívüli püspöki szinódus záródokumentumába, amelyet szombaton, október 26-án fogadtak el a szinódus résztvevői. Ismét lehetősége nyílik a fotel-aktivistáknak, hogy a közösségi médiában csámcsogjanak pro és kontra. A három hétig tartó szinódus azonban sokkal több kíván lenni, mint hangzatos szalagcímek a médiában. Október 6-án vette kezdetét a kulturális, szociális, ökológiai és pasztorális témákat fókuszába állító szinódus, amelyen több alkalommal Ferenc pápa is felszólalt. A szinódus elsősorban javaslatokat tesz. Ferenc pápa reményei szerint még idén megjelenik a szinódus utáni apostoli buzdítása.

Az Amazonas-medencében élő emberek életét és körülményeit középpontba állító szinódus során Ferenc pápa szavai szerint: „Keresztény szívvel közelítjük meg és tanítványi szemmel nézzük Amazónia valóságát, hogy megértsük és tanítványi szemmel értelmezzük”. Alapvetően a helyi egyház, az őslakos népek, az ökológiai kihívások perspektívájából kerültek megvitatásra a témák, az inkulturációra került a hangsúly, azonban az őserdők fontosságának kiemelése, a környezetszennyezés általános problémája egyetemes érvényűek. „Jóllehet egy konkrét földrajzi térségről van szó – fogalmazott Lorenzo Baldisseri bíboros, szinódusi főtitkár a szinódus megnyitóján mondott bevezetőjében –, ezek a kérdések az egyetemes egyházat érintik”.

A kilenc országot – Brazília, Bolívia, Peru, Ecuador, Kolumbia, Venezuela, Guayana, Suriname és Francia Guayana – és mintegy négyszáz etnikai csoportot érintő 7,8 millió négyzetkilométeres Amazonas-térség közösségeinek szembe kell néznie az őserdők pusztulásával/pusztításával, ami lakóhelyüket, kultúrájukat és végső soron az életüket is fenyegeti, miközben az ezáltal felerősített klímaváltozás az egész emberiséget érinti. Az őslakosok a természet közelségében, azzal összhangban élik életüket, azonban az iparosítás, az erdőírtás, a bányászat elterjedése felkavarta korábbi életvitelüket, sokszor kényszer-áttelepítéseket kell elszenvedniük. Egyes szinódusi atyák egyenesen ökológiai gyilkosságról beszéltek és bűnnek nevezték a teremtett világnak okozott károkat, amivel Isten, a felebarát és a jövő nemzedék ellen is vétünk. A szinódus tanúsága szerint a katolikus egyház meghallja az Amazonas-medence népeinek kiáltását, a Föld kiáltását, ami egy és ugyanaz, ugyanakkor a remény hangján kíván felszólalni.

A nők egyházban betöltött szerepe is külön hangsúllyal került megvitatásra a szinóduson. A helyi kultúrákban hagyományosan jelentős szerepe van a nőknek. A záródokumentum felidézi Ferenc pápa Rio de Janeiróban a brazil püspökökkel való találkozáskor megfogalmazott gondolatát, miszerint az egyház sterillé válna, ha elveszítené a nőket, éppen ezért támogatni kell a nők aktív részvételét az egyházi közösségekben. A szinódus felismerve a nők alapvető szerepét a kultúrák kialakításában és fenntartásában, a közösségekben és a családokban, ezért kéri a nők hangjának meghallását, hogy konzultáljanak velük és hogy részt vehessenek a döntéshozatalban is. A nők diakónussá szentelését támogató paragrafust 137 igen és 30 nem szavazattal fogadták el a szinóduson. (Az egyházi rend szentsége három fokozatot különböztet meg: diakónus, pap, püspök.) Ferenc pápa az eredmény hatására bejelentette, hogy újra összehívja a női diakonátust vizsgáló, 2016-ban létrehozott pápai bizottságot – amely végül nem jutott végső döntésre – és további tagokkal bővíti ki azt.

Az amazóniai régión belül a házas diakónus férfiak pappá szentelésére tesz javaslatot a záródokumentum, mivel új utakra van szükség a lelkipásztori szolgálatban. A házas papok kérdésével foglalkozó szövegrész előtt számos utalás történik az Eucharisztiára, ugyanis az egyház az Oltáriszentségből meríti az életét, fogalmaznak. A közösségnek joga van az Eucharisztia ünneplésére. Ezzel mintegy megalapozzák és részben megindokolják a nős diakónus férfiak pappá szentelésének igényét, ugyanis a katolikus tanítás szerint csak ott lehetséges az Eucharisztia átváltoztatása, ahol érvényes papság van. Ebből fakadóan azokon a helyeken, ahol a régióban paphiány van, a helyi közösség által elismert férfiak számára – akik „állandó és gyümölcsöző diakonátust is magukénak mondhatnak” – lehetővé kellene tenni a pappá szentelésüket.

Ferenc pápa záróbeszédében arra kérte a médiát, hogy a kulturális, szociális, lelkipásztori és ökológiai diagnózisra összpontosítsanak, és elsősorban ne azt keressék, hogy melyik „párt” nyert vagy vesztett, hogy milyen döntések születtek egyházfegyelmi kérdésekben. Annál is inkább, mert a keresztényeknek is van egy kis elit csapata, amelyik az apróságokhoz ragaszkodik és elfeledkezik a nagy dolgokról, panaszolta a pápa. Charles Péguy francia költőt idézve hozzátette: Nincs ugyanis bátorságuk az ember iránt elköteleződni, az emberi élet megoldásaiért küzdeni, hanem azt hiszik, hogy Istenért harcolnak. Nem szeretnek senkit, azt hiszik, hogy szeretik Istent.A Vélemény rovatban megjelent cikkek nem feltétlenül a szerkesztőség álláspontjat tükrözik