Könyv jelent meg a magyar hadtörténet fontos állomásairól


-A A+

Szilágyi Aladár posztumusz megjelent „Kit az sok csata jár” Fejezetek a magyar hadtörténetből című könyvét a HolnapFeszttel összevont, online zajló 12. Nagyváradi könyvmaraton keretében mutatták be pénteken este.

A Holnap Kulturális Egyesület kiadásában megjelent könyvet Szűcs László, a Várad kulturális folyóirat igazgatója és a könyv előszavát is jegyző Kormányos László történész, Nagyvárad Krónikájának a szerzője mutatták be. A könyv az idén elhunyt Szilágyi Aladár tíz kortárs magyar történésszel és hadtörténésszel 2016-ban folytatott, a magyar hadtörténet fontos állomásairól szóló beszélgetéseit tartalmazza.

Hogy melyek ezek az állomások? Dr. Veszprémy Lászlóval a honfoglaló magyarság „kalandozó” hadjáratairól, dr. Zsoldos Attilával a muhi csatáról, dr. B. Szabó Jánossal Mohácsról, dr. Kelenik Lászlóval a töröknek Magyarországról való kiűzetéséről, dr. Hermann Róberttel a szabadságharc történetéről, dr. Polmann Ferenccel az osztrák.-magyar hadseregről az I. világháborúban, dr. Romsics Ignáccal a Székely Hadosztályról és a Tanácsköztársaságról, dr. Szakály Sándorral a magyar királyi  honvédségről a második világháborúban, míg dr. Horváth Miklóssal az 1956-os, a magyar felkelők és a szovjet hadsereg között harcokról beszélgetett Szilágyi Aladár.

A kötetben nemcsak a válaszok, a kérdések is érdekesek, hiszen a történelem iránt érdeklődő, felkészült Szilágyi Aladár mind a finom részletekre, mind a tágabb összefüggésére rákérdezett, mondta Kormányos László. A beszélgetések nemcsak a történelem iránt érdeklődőknek, hanem a történészeknek is érdekesek lehetnek, hiszen újszerű információkat, szempontokat ismerhetnek meg azok, akik 10-20-30 éve szerezték meg történészdiplomájukat.

Kormányos László egyébként arra is kitért: a nemzet egyetemes történetírásának szempontjából a hadtörténet egyenértékű a politika- gazdaság- vagy kultúratörténettel. A történész két példát emelt ki a kötetből, a tatárjárás újszerű megközelítését, valamint azt, hogy a szovjet hadsereg az 1956-os magyarországi harcokat a II világháború folytatásaként fogta fel.

Szűcs László felidézte, hogy számára például a mohácsi csata előzményei és lefolyása, például a csata utáni török sereg képe, jelent meg filmszerűen az olvasottak nyomán.

A pandémia rabja

Szilágyi Aladár kötete Nagyváradon az Illyés Gyula és a Libris Antica könyvesboltokban vásárolható meg, és hamarosan kapható lesz Kolozsváron az Idea Könyvtérben, valamint a marosvásárhelyi, csíkszeredai és székelyudvarhelyi Gutenberg-üzletekben is,.

A beszélgetés végén Kormányos László azt is elárulta: jelenleg ő is a pandémia rabjául esett, választott témája, a Magyar Népi Szövetség 1947-48-ig tartó története nagyon sok levéltári munkát igényel, ami most megoldhatatlan. Jelenleg a magyar és román uralkodók nagyváradi látogatásaival foglalkozik Szent László király idejétől az 1977-es Ceaușescu–Kádár találkozóig. A téma egyszerűnek tűnik, de az ilyen látogatások során országos diplomáciai, hatalmi kérdések dőltek el, ő a magyarság Váradhoz kötődő sorsfordulóival foglalkozik, tette hozzá Kormányos László.
EZT OLVASTA MÁR?

X