„A vallásszabadság nem csak az unitáriusoké” - kötetbemutatóval és kiállítás-megnyitóval ünnepelnek Bukarestben


-A A+

Kétnyelvű, magyar és román istentisztelettel, könyvbemutatóval, és kiállítással ünneplik szerdán és csütörtökön Bukarestben a 450 éve Tordán - a világon elsőként - törvénybe iktatott a vallás- és lelkiismereti szabadságot.

Kétnapos ünnepséggel emlékeznek meg Bukarestben a vallásszabadság első kinyilvánításának 450. évfordulójáról arra emlékezve, hogy az 1568. január 13-án Tordán tartott országgyűlésen a világon először történt vallásügyi törvényalkotás. A tordai momentum ugyanis addig sehol nem ismert mértékben foglalta törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot, és lehetővé tette az egyetlen erdélyi alapítású magyar egyház – az unitárius egyház – létrejöttét.A Magyar Országgyűlés idén  január 13-át a Vallásszabadság Napjává, az unitárius egyház pedig a vallásszabadság évének nyilvánította 2018-at. Az országgyűlési döntés, az akkor kiadott sajtóközlemény szerint, olyan ünnepi törvény, mely méltó főhajtás kíván lenni az 1568-ban, Tordán elfogadott vallásügyi törvény előtt, amely a világon először mondta ki a modern demokrácia egyik alapértékét, a szabad vallásgyakorlás jogát. Az elfogadott törvény indoklása szerint „… a tordai törvényben foglalt eszmeiség, a közösség vallási önrendelkezése a modern demokrácia egyik előzményeként is értékelhető, amely a történelmi fejlődés során a nyugati civilizációban általános elismerést nyert, és amelyet méltán tekinthetünk a keresztény Európa egyik alapértékének.”

Amint arról tudósítottunk, az erdélyi történelmi magyar egyházak a 450. évfordulón közösen kezdeményezték, hogy a magyar, a román és az európai parlament foglalja határozatba a tordai ediktum méltatását, a román és a magyar parlament pedig nyilvánítsa január 13-át a vallásszabadság emléknapjává, a felkérésre eddig csak Budapest reagált.Az unitárius egyház a jubileumi évben rendezvénysorozattal tiszteleg az évforduló előtt, kiemelt állomásának tekintve Bukarestet, azért szerdán és csütörtökön a fővárosban zajló kétnapos ünnepségre a kolozsvári püspökség és teológia mintegy húsztagú küldöttsége érkezik Bukarestbe.

„Szellemi kincset” ünnepelnek Bukarestben

„Az a cél, hogy ne csak az unitárius közösség ünnepeljen, hanem mindenki, akikkel együtt élünk, érezze magáénak ezt a szellemi kincset” – fogalmazott Bálint Benczédi Ferenc püspök erről az MTI-nek. A Magyar Unitárius Egyház püspöke kiemelte: a vallásszabadság nem csak az unitáriusoké, ezért a testvérfelekezetek képviselőit is várják a bukaresti eseményekre.

A kiadott program szerint a szerdai események két helyszínen zajlanak. 18 órától a bukaresti Calvineum református templomban (Luterană u. 13b szám) magyar nyelvű istentiszteletre kerül sor, a Balassi Intézet - Bukaresti Magyar Intézetben (Gina Patrichi utca, 8. szám) pedig A lelkiismeret szabadsága és a szabadság lelkiismerete című, az unitárius egyházról és a 450 éves vallásszabadság törvényéről szóló kiállítást nyitják meg 18 óra 15 perckor. Köszöntőt mond: Bálint Benczédi Ferenc püspök és Kósa András, a Balassi Intézet igazgatója. Meghívottak: Kelemen Hunor, a Romániai Demokrata Szövetség elnöke, Kovács Sándor, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet előadótanára, és Csendes László hegedűművész.

Csütörtökön, április 19-én, 17 órától szintén a Calvineum ad otthon – ezúttal román nyelven – istentiszteletnek, 19 órai kezdettel pedig a Román Kulturális Intézet székhelyén (Alexandru sétány, 38. sz.) bemutatják a Bukaresti Egyetem közreműködésével sajtó alá rendezett  Libertatea conștiinței și conștiința libertății című tanulmány- és esszékötetet, melyet Csendes László hegedűművész rövid koncertje követ.

Amint azt az unitárius püspök az MTI-nek jelezte: a jubileumi ünnepségsorozat egyik fontos célja az, hogy minden kis unitárius egyházközösséget „megmozgassanak” és felmérjék, mennyire ragaszkodnak elődeik hitéhez. Közlése szerint Bukarestben 80-100 tagot számláló unitárius közösség él, amelynek havi rendszerességgel tart istentiszteletet a szász evangélikus templomban egy Brassóból vagy Kolozsvárról odalátogató lelkész.
EZT OLVASTA MÁR?

X